Overige diensten


Werkgevers

Wij verzorgen diverse schuldhulptrajecten voor medewerkers van bedrijven, op verzoek van de werkgever. Loonbeslag komt steeds vaker voor en leidt aantoonbaar tot onrust en slechter presteren op de werkvloer. Vroegtijdig signaleren is belangrijk. Het aanbieden van een schuldhulptraject aan medewerkers is een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde gebleken. Vooraf wordt een intakegesprek gevoerd met werkgever en werknemer en wordt bezien waarbij hulp geboden kan worden, waarna eventueel op contractbasis trajecten worden opgestart.

Dwangakkoord / Moratorium

V & W Bewindvoering is een overeenkomst aangegaan met de Raad voor Rechtsbijstand om op toevoegingsbasis volgens de artikelen 287 lid 4, 287 a en 287 b Faillissementswet verzoekschriftprocedures te voeren, waarbij vaste (lage) eigen bijdragen zijn vastgesteld. Op basis van een toevoeging kan V & W Bewindvoering een verzoekschriftprocedure dwangakkoord, verzoekschriftprocedure voorlopige voorzieningen en een verzoekschriftprocedure moratorium voeren.