a

Kleinschalig
dynamisch en betrokken

V & W Bewindvoering is een kleinschalig, dynamisch en betrokken kantoor, waarbij kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit voorop staan.

Over ons

V & W Bewindvoering is in 2011 opgericht door Anita Veldhuis en Annemieke Wolbers. Daarvoor waren zij werkzaam voor een advocatenkantoor in Apeldoorn, zowel als bewindvoerder WSNP als bewindvoerder beschermingsbewind.

Door de uitgebreide vakkennis en jarenlange ervaring is V & W Bewindvoering uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van beschermingsbewind, inkomensbeheer, WSNP en financiële problematiek.

Visie

De beschermingsbewindvoerders van V & W Bewindvoering ondersteunen mensen die om diverse redenen niet in staat zijn hun financiële belangen zelf te behartigen.

Vertrouwen is HET sleutelwoord voor een goede samenwerking. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw financiële belangen bij V & W Bewindvoering in goede handen zijn.

Kwaliteit

Om ook objectief de kwaliteit te kunnen laten toetsen zijn we aangesloten bij de Branchevereniging NBPB. Ook wordt V & W Bewindvoering jaarlijks getoetst conform de richtlijnen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CMB (beschermingsbewind) en de Raad voor Rechtsbijstand (WSNP).

Betrokken

Openheid, een persoonlijke benadering, duidelijke communicatie en beloftes waarmaken zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede samenwerking. V & W Bewindvoering besteedt dan ook veel tijd en aandacht aan deze kernzaken om tot een goede samenwerking te komen.

Onze diensten

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Ook het hebben van problematische schulden of verkwisting is een grond om het beschermingsbewind in te stellen.

Inkomensbeheer

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden uw geldzaken niet meer goed kunt of wilt beheren, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat u het gewoon moeilijk vindt. Hierdoor kan het zijn dat u aan het eind van de maand niet genoeg geld overhoudt om de vaste lasten te betalen.

WSNP

De wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) wordt op vrijwillige basis aangegaan door met behulp van de gemeente danwel een andere aangewezen instantie (bijvoorbeeld een WSNP-bewindvoerder)  een aanvraag (verzoekschrift) in te dienen bij de Rechtbank.