a

Uw financiële belangen behartigen

Beschermingsbewind is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Ook het hebben van problematische schulden of verkwisting is een grond om het beschermingsbewind in te stellen.

De bewindvoerder heeft als taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Hierover legt hij jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Meer informatie over beschermingsbewind leest u in de folder ‘Curatele, bewind en mentorschap’ van de rijksoverheid.

Download hieronder aanvullende informatie over het beschermingsbewind brochure curatele, bewind en mentorschap.

Meer weten over beschermingsbewind?