a

Een overzicht van onze diensten

Wilt u direct meer weten? Neem dan contact met ons op of stuur ons een bericht.

Onze diensten

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Ook het hebben van problematische schulden of verkwisting is een grond om het beschermingsbewind in te stellen.

Inkomensbeheer

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden uw geldzaken niet meer goed kunt of wilt beheren, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat u het gewoon moeilijk vindt. Hierdoor kan het zijn dat u aan het eind van de maand niet genoeg geld overhoudt om de vaste lasten te betalen.

WSNP

De wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) wordt op vrijwillige basis aangegaan door met behulp van de gemeente danwel een andere aangewezen instantie (bijvoorbeeld een WSNP-bewindvoerder)  een aanvraag (verzoekschrift) in te dienen bij de Rechtbank.

Overige diensten

Werkgevers

Wij verzorgen diverse schuldhulptrajecten voor medewerkers van bedrijven op verzoek van de werkgever. Loonbeslag komt steeds vaker voor en leidt aantoonbaar tot onrust en slechter presteren op de werkvloer. Vroegtijdig signaleren is belangrijk. Het aanbieden van een schuldhulptraject aan medewerkers is een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde gebleken. Vooraf wordt een intakegesprek gevoerd met werkgever en werknemer en wordt bezien waarbij hulp geboden kan worden, waarna eventueel op contractbasis trajecten worden opgestart.

Dwangakkoord / Moratorium

V & W Bewindvoering is een overeenkomst aangegaan met de Raad voor Rechtsbijstand om op toevoegingsbasis volgens de artikelen 287 lid 4, 287 a en 287 b Faillissementswet verzoekschriftprocedures te voeren, waarbij vaste (lage) eigen bijdragen zijn vastgesteld. Op basis van een toevoeging kan V & W Bewindvoering een verzoekschriftprocedure dwangakkoord, verzoekschriftprocedure voorlopige voorzieningen en een verzoekschriftprocedure moratorium voeren.

Direct meer weten?
Neem contact met ons op!