a

Uw geldzaken beheren

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden uw geldzaken niet meer goed kunt of wilt beheren, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat u het gewoon moeilijk vindt. Hierdoor kan het zijn dat u aan het eind van de maand niet genoeg geld overhoudt om de vaste lasten te betalen of om in uw levensonderhoud te voorzien.

Vindt u beschermingsbewind te vergaand, dan biedt V & W Bewindvoering de mogelijkheid om uw inkomsten voor u te beheren en de vaste lasten te betalen. Doel van onze hulp is het samen oplossen van uw probleem en nieuwe problemen voorkomen totdat u weer zelfstandig uw financiën kunt beheren.

We verwachten dat u eerlijk bent en ons alle informatie geeft die nodig is om uw financiële zaken goed te regelen. Daarover maken we afspraken. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst.

V & W Bewindvoering biedt 2 verschillende pakketten voor Inkomensbeheer.

Inkomensbeheer Vaste lasten
 • Er wordt een beheerrekening geopend.
 • Inkomstenbronnen worden aangeschreven om op de geopende rekening de gelden te storten.
 • Betalen vaste lasten (woonlasten, water & energie, ziektekostenverzekering)
 • Reservering aflossing schulden.
 • Restant inkomsten gaat naar uw eigen rekening. Hiervan dient u uw overige uitgaven te betalen, zoals boodschappen, abonnementen, contributie.
Inkomensbeheer Volledig
 • Er wordt een beheerrekening geopend.
 • Inkomstenbronnen worden aangeschreven om op de geopende rekening de gelden te storten.
 • Betalen alle vaste lasten (woonlasten, water & energie, ziektekostenverzekering, contributies, abonnementen)
 • Overige nota’s kunt u bij V & W Bewindvoering indienen om van uw inkomsten te betalen.
 • Treffen betalingsregelingen. (Indien mogelijk en afhankelijk van de hoogte en hoeveelheid kan doorverwijzing naar SHV plaatsvinden.)
 • Betalen betalingsregelingen.
 • Aanvragen toeslagen.
 • Reservering voor onvoorziene uitgaven.
 • Restant inkomsten ontvangt u op uw eigen rekening of er wordt een bedrag aan leefgeld overeengekomen.

Meer weten over inkomensbeheer?